Τρίφτης τετράγωνος με μεταλλική λαβή 13-04-0001 & 13-04-0007