Στην οδό, Κ. Βάρναλη & Θράκης 1, στο Ζεφύρι, Αττικής (Τ.Κ. 134 61).

Tα τηλέφωνά μας είναι: 210 24 70 200 & 210 24 81 319

Το Fax: 210 24 70 200 , 210 24 81 319

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@meladakis.gr