Φιαλίδια υγραερίου 550gr με βαλβίδα ασφαλείας Gas Block System 50-00-0012