Σιδερώστρα νοβοπάν στενή & φαρδιά 41-00-0003 / 41-00-0004