Σακούλα απορ/των μαύρη περφορέ & μαύρη γίγας 15-00-0005 & 15-00-0003