Ρόδες & ασφάλειες για καρότσια 41-04-0002 / 41-04-0001