Ρολλό μουσαμάς χονδρός & ψιλός 17-02-0001 έως 17-02-000