Οινόπνευμα λοσιόν μικρή και μεγάλη 22-00-0008 & 22-00-0007