Μπρίκι Ηλεκτρικό Νο1 – Νο4 46-01-0006 έως 46-01-0009