Φιαλίδια υγραερίου 190gr με βαλβίδα ασφαλείας Gas Block System 50-00-0016