Φίλτρα απορροφητήρα Νο 90 & special 44-00-0001 / 44-00-0003