Οδοντογλυφίδες 1000 τεμ. αρωματικές & 200 τεμ. 40-04-0003 / 40-04-0001