Κοττόν 100 τεμ. στρογγυλό & 200 τεμ. τετράγωνο 25-01-0002 / 25-01-0004