Αντλίες λαδιού Νο 1-2-3-4 13-08-0002 έως 13-08-0005