Σουρωτήρια πλαστικά με συρμάτινη σήτα & τσαγιού inox 13-07-0005 έως 13-07-0013