Σουρωτήρια inox Νο 24-26-28 13-07-0002 έως 13-07-0004