Πηρούνια & κουτάλια μιας χρήσης 10άδα 12-11-0001 / 12-12-0001