Θερμός πλαστικός & φελιζόλ 11-12-0001 / 11-12-0002