Φρουτοθήκες τρόλλεϋ 3 & 4 θέσεων 10-04-0001 / 10-04-0016