Φρουτοθήκη 3 & 4 θέσεων νίκελ 10-04-0025 / 10-04-0026