Ψιλοκόπτης , Λαχανακόπτες & καπέλο λαχανοκόπτη 13-00-0015 , 13-00-0018 & 13-00-0019