Φαράσι με λάστιχο & χωρίς λάστιχο 18-02-0002 / 18-02-0001