Υγρό πλυντηρίου για μαύρα ρούχα 2Lt Nuvolleta 20-00-0015