Υγρό καθαρισμού για λίπη με αντλία & 1Lt 20-09-0009/20-09-0001