Υγρό καθαρισμού αλάτων με βαλβίδα & υγρό viakal 500ml 20-09-0005/20-04-0024