Σφουγγαρίστρα μικροφίμπρα small & special 70-04-0014 & 70-04-0015