Σταυρός νεκροταφείου μικρός και μεγάλος 30-06-0009 & 30-06-0010