Σκόνη πλυντηρίου & χεριού 20kg 20-00-0002 / 20-01-0001