Σκόνες Χεριού & Πλυντηρίου 450gr 20-01-0006/20-00-0006