Σιδερόπανα απλά 50×1,40 & 55×1,40-πρέσσας-αλουμινίου 41-05-0002 / 41-05-0001 / 41-05-0004