Ρολλό ζελατίνα 0,10cm (80m) – 0,15cm (60m) 0,20cm (60m) – 0,30cm(40m&50m) – 0,40cm(40m) 17-01-0001 έως 17-01-0004 & 17-01-0006