Ρολλό αυτοκόλλητο 2m & 20m 17-03-0001 / 17-03-0002