Πατάκι ΝΕΙΛΟΣ 40cm x 70cm , 50cm x 80cm ,50cm x 120cm,67cm x 140cm , 67cm x 180cm & 67cm x 220cm