Λάμπες φωτισμού από 40watt έως 200watt,σφαιρικές με μικρό και χοντρό σπείρωμα από 25watt έως 60watt και λάμπες κεράκι από 25watt έως 60watt 31-02-0001 έως 31-02-0004 και 31-02-0007