Κουβάς με μεταλλικό χέρι (Μεγάλος,Μεσαίος & Μικρός)