Βούρτσες πιάτων πλαστική μικρή , χόρτινη & πλαστική μεγάλη & μπουκαλιών 18-00-0002 ,18-00-0003 , 18-00-0031 / 18-00-0008